SaveLatvia.com

Can One Student Save a Whole Country?

Donated: EUR 4310.51
ENG | RUS | LAT | ESP


IN ENGLISH

1.How the usage of donations will be decided?

The usage of the donations will be decided by voting. In the end of the campaign voting forms will be placed in the website.

2.What are the conditions for the agreenment with the government?

The government will be asked to develop a fair tax system, fair salaries, good conditions for entrepreneurship, an arranged educational system, welfare for pensioners, families etc.ПО РУССКИ

1.Как будет решено использование пожертвований?

Использование пожертвований будет решено путем голосования. По окончанию кампании на домашней странице будут размещены анкеты голосования.

2.Что будет требоваться от правительства государства?

От правительства будет требоваться справедливая система налогов, справедливые зарплаты, положительные условия для предпринимательства, упорядоченная система образования, благополучие для пенсионеров, семей итд.LATVISKI

1.Kā tiks izlemts ziedojumu liktenis?

Ziedojumu izlietošanas mērķi tiks lemti ar balsošanas palīdzību. Kampaņas noslēgumā mājaslapā tiks ievietotas balsojumu anketas.

2.Kas tiks prasīts no valsts vadības?

No valdības tiks prasīta taisnīga nodokļu sistēma, taisnīgas algas, uzņēmējdarbībai labvēlīgi apstākļi, sakārtota izglītības nozare, labklājība pensionāriem, ģimenēm u.c.

Your donation will help to achieve a heroic deed.
Become a hero!
Save Latvia